Tento obraz již má svého majitele.
Líbí se ti můj obraz a chceš mě podpořit jako malíře?
Obraz se signaturou: Endralon Niuuhalast